704ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ1 3,25 3,75
2983ΑΤΛΑΣ - ΛΟΜΠΟΣ2 4,10 3,50
2986ΠΟΥΜΑΣ - ΜΟΝΑΡΚΑΣ2 3,50 3,10
2986ΠΟΥΜΑΣ - ΜΟΝΑΡΚΑΣ2 3,35 3,00
2986ΠΟΥΜΑΣ - ΜΟΝΑΡΚΑΣ2 3,75 3,35